Friday, November 28, 2008

Black Friday- Cyber Monday Sale

*.·´) BLACK FRIDAY - CYBER MONDAY SALE
¸.·´¸.·*´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ NOV 28 - DEC 1

*****$1.00 SHIPPING ON EVERYTHING!!*****

http://eastcoastkitsch.etsy.com